Cám ơn bạn đã truy cập và sử dụng trang website của chúng tôi tại địa chỉ:thoitrangvnxkgiare.com.vn. Để việc sử dụng trang web an toàn và tiện lợi hơn cho bạn, chúng tôi có những Quy định & Điều khoản sử dụng .Vui lòng xem kĩ và hợp tác với chúng tôi để xây dựng một trang web thân thiện , ngày càng phục vụ tốt hơn cho việc mua sắm của các bạn
 
Khoản 1 :
Khi đăng ký thành viên tại thoitrangvnxkgiare.com.vn bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để có được 1 tài khoản xin nhấn Tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ.... là những thông tin sẽ giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho bạn, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại thoitrangvnxk.com.vn.  phải giữ kín mật khẩu đăng nhập và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. bạn nên Đăng xuất tài khoản trước khi rời khỏi mạng.
 
Khoản 2 :
Bạn có thể kiểm tra hay thay đổi hầu hết các thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại:thoitrangvnxkgiare.com.vn.Về cơ bản, chúng tôi sẽ không tự ý thay đổi thông tin cá nhân của bạn. bạn phải thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân của mình trong trường hợp thông tin có thay đổi hoặc thông tin thiếu chính xác. Nếu được bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ cập nhật và điều chỉnh thông tin liên lạc của bạn.
 
Khoản 3 :
Tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại websie: thoitrangvnxkgiare.com.vn. Không được có những hành động can thiệp, xâm nhập dữ liệu của thoitrangvnxkgiare.com.vn cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho ban quản trị chúng tôi khi phát hiện sự cố tại trang:thoitrangvnxkgiare.com.vn . Email: phuongque@yahoo.comhoặc theo số điện thoại: 090 395 18 55
Không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác như kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc.... Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị của website thoitrangvnxkgiare.com.vn

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng